DIE GESLAGSREGISTER VAN PETRUS JACOBUS PRETORIUS.
deur Colin Pretorius

(Die fotos van hierdie geslagsregister is beskikbaar gestel deur Roelf du Preez.)

Petrus Jacobus Pretorius is gebore op 21 Januarie 1863, die vierde kind van Martin Johannes Lodewyk Pretorius (* 1.7.1835 † 8.7.1905) en sy tweede vrou Martha Petronella Coetzee (*1839 † 3.5.1921).

Op 2 November 1885 tree Petrus Jacobus in die Gereformeerde Kerk Middelburg in die huwelik met Huibrecht Catharina Florina Coetzee (* 9.1.1867 † 26.7.1897), die dogter van Johannes Jacobus Adriaan Coetzee en Anna Sophia Venter. Ten tye van hulle huwelik woon Petrus Jacobus op die plaas Groothoek, distrik Middelburg, terwyl sy aanstaande op die plaas Brandvlei in dieselfde distrik woonagtig was.

Die egpaar se eerste kind, vernoem na sy oupa aan vaderskant, Maartin Johannes Lodewikus, word op 20 Augustus 1886 gebore, en is op 17 Oktober van dieselfde jaar in die Gereformeerde Kerk te Middelburg gedoop.

Maartin Johannes Lodewikus is op 9 Oktober 1922 in die NG Kerk Aliwal Noord getroud met Martha Magdalena Catharina Steyn (weduwee van der Walt), en uit hulle huwelik is daar 2 kinders gebore (Nicolaas Tjaart Desimus Van der Walt Pretorius en Petrus Jacobus Pretorius).

Petrus en Huibrecht se tweede kind, Johannes Jacobus Adriaan, vernoem na sy oupa Coetzee, sien op 27 Augustus 1888 die lewenslig. Hy word 'n paar dae later, op 2 September in die Middelburgse Gereformeerde Kerk gedoop. Die geslagsregister toon aan dat hy op die ouderdom van10 maande te sterwe kom, op 28 Junie 1889.

Die egpaar se eerste dogter, Anna Zovia, vernoem na haar Coetzee ouma, is op 9 Februarie 1891 gebore. Sy word op 22 Maart 1891 in die Middelburgse Gereformeede Kerk gedoop. Meer inligting oor haar kon nie tot dusver bekom word nie.

Op 6 September 1894 word die egpaar 'n tweede dogter ryker. Martha Johanna Lavina is op 28 Oktober 1894 in die Middelburgse Gereformeerde Kerk gedoop. Soos Johannes Jacobus Adriaan, het sy minder as 'n jaar gelewe. Sy sterf op 22 Augustus 1895.

Petrus en Huibrecht se laaste kind, Johannes Jacobus Adriaan, word op 2 julie 1896 gebore. Op 16 Augustus 1896 word hy in die Middelburgse Gereformeerde Kerk gedoop.

Op 25 Julie 1897, sowat 'n jaar na haar jongste kind se geboorte, sterf Huibrecht op die plaas Hartebeesfontein in die Middelburgdistrik.

Petrus tree op 30 Augustus 1898 in die Bethulie Gereformeede Kerk in die huwelik met Magdalena Elizabeth néé Coetzee, die weduwee van Frans Jonathan Pretorius.

Hierdie egpaar het twee kinders wie se geboortes ook in die register aangetoon word, ongelukkig nie met soveel "flair" as die ander kinders s'n nie.

Magdalena Elizabeth is gebore op 28 Augustus 1899 en word op 8 Oktober 1894 in die Middelburgse Gereformeerde Kerk gedoop. Petrus Jacobus is op 28 Augustus 1903 gebore en word op 18 Oktober 1903 gedoop, soos al die ander kinders in die Middelburgse Gereformeerde Kerk.


Petrus Jacobus (Snr) sterf op 24 Desember 1906 te Tyaaiboschfontein in die distrik Middelburg.