Ons beoog om op hierdie bladsy slegs Pretoriusverwante produkte beskikbaar te stel. Tans is die volgende items beskibaar, almal deur die cdbooks-r-us.com boekiehoekie:

1. "Pretorius oor drie eeue", deur ME Pretorius

2. "Op 'n Onmeetlikheid; van een eindpunt na 'n ander", deur Francois J Pretorius

3. Kombinasie cd van "Pretorius oor drie eeue" en "Op 'n onmeetlikheid"

4. "Andries Pretorius -lewensbeskrywing van die Voortrekker Kommandant-generaal", deur Gustav Preller

5. "Pretorius van Barkly-Oos", deur ME Pretorius