Die wapen van die Pretoriusbond

In 1955 het die Sentrale Pretoriusfeeskomitee besluit om 'n wapen vir die lede van die Pretoriusbond te ontwerp en registreer. Daar was op daardie stadium verskeie Pretorius familiewapens, maar geeneen het aan die heraldiese vereistes voldoen nie. Die komitee se besluit was om ‘n wapen saam te stel wat ‘n heraldiese korrekte weergawe van die Pres. M. W. Pretorius- en die Dr. Prellerwapen sal gee. Hierdie wapen is geregistreer in die naam van die Pretoriusfamiliebond (wat intussen ontbind het) en wat deur alle lede van die Bond gebruik kon word. Daar moet egter op gelet word dat hierdie wapen nié 'n amptelike familiewapen is nie, maar eerder 'n Bondswapen.

Die doel van die wapen is as volg uiteengesit:

  • Om die karaktereienskappe van die voorgeslag uit te beeld.
  • Om te dien as ‘n familieband.
  • Om die status van die voorgeslag te beklemtoon.
  • Om die ampsposisie van die voorgeslag aan te dui.
  • Om die Geloofsvertroue voorop te stel.
  • Om beskermende liefde tot die naaste te bewys.
  • Om reg en geregtigheid te laat seëvier.
  • Om 'n oproep tot hierdie geslag te rig om saam te staan.

'n Beskrywing van die wapen en simboliek volg:

Simbool
Simboliek Kleur
Arendvleuels Waaksaamheid, skerpsinnigheid tot aksie Regtervleuel : Rooi met Swart
Linkervleuel : Silwer en swart
Swaarde in Vleuels
Beskerming van swakkeres Silwer
Kroontjie Ridderskap. Kruis op kroontjie staan vir Christelike geloof. Die handvatsels van die swaard langs die kruis dui aan die verdediging met die swaard van die Christelike geloof tydens die Kruistogte Goud met rooi en blou edelstene
Borsstuk en Helm
Die ope helm is ‘n teken van ridderskap en status as adel Silwer met rooi binnekant
Praetor Hy verpersoonlik ‘n regter, magistraat, landheer of landvoog. Sit op ‘n stoel van die styl van die 12de eeu. Die septer in die hand simboliseer regspraak Praetor: Swart toga met ‘n wit hals en swart mus op hoof
Septer: Silwer
Stoel : bruin met rooi mat
Skild : goudkleurig
Mantel (omhulsel)
Kleed van 'n ridder van adellike afkoms Pers en Goud