REGISTER VAN PRETORIUS VOORTREKKER STAMMOEDERS
Uit: Voorstrekkerstamouers 1835-1845, deur JC Visagie.

Die outeur, Dr Jan Visage skryf "Die woord stamouers is nogal problematies: by ons in Suid-Afrika word dit verstaan dat dit die oorspronklike ouerpaar is wat na Suid-Afrika gekom het. Skrywer het die term Voortrekkerstamouers gebruik in die sin dat dit die ware Trekkers of vroegste Trekkergesinshoofde was en nie hulle kinders of afstammelinge nie. Hier slaan dit dus ook op die woord “oorspronklike”, hoewel nie die ware stamouers van die familie nie. In ’n paar gevalle was daar wel ware stamouers van ’n familie wat Voortrekkers geword het, soos enkele Nederlanders en Duitsers. Gewoonlik is hulle meegesleur deur die trekaksie omdat hulle vrouens en skoonouers meegegaan het en hulle hul mettertyd volkome met die Trekkers se ideale vereenselwig het."

Hieronder verskyn 'n lys wat deur Frik Pretorius saamgestel is uit die omvattende lyste van al die Voortrekkervanne wat in Dr Visagie se boek verskyn.

 1. Alberts, G E M (Breggie), vrou van J P Pretorius jr (sy hertrou met C D Aucamp)
 2. Aucamp, S F J, vrou van W J Pretorius
 3. Bester, A M, vrou van G P Pretorius
 4. Bester, E J, vrou van G P Pretorius
 5. Bester, H B N, vrou van W A P Pretorius
 6. Beukes, M S E, vrou van I J Pretorius
 7. Blom, M A, vrou van G P J Pretorius
 8. Bodenstein, C C, vrou van H A Pretorius
 9. Botes, A M (wed), vrou van H S Pretorius jr (sy hertrou met C P Pretorius)
 10. Botes, A M, vrou van C P Pretorius
 11. Botha, C E, vrou van P F Pretorius
 12. Botha, H M, vrou van W A P Pretorius
 13. Botha, M C (wed J J Hayward), vrou van M W Pretorius
 14. Botha, P C, vrou van W Pretorius
 15. Brits, C E (wed F Pieterse), vrou van S G Pretorius
 16. Brits, H M E C, vrou van M W Pretorius jr
 17. Bronkhorst, H C, vrou van G P Pretorius
 18. Coetzee, C J, vrou van I J Pretorius
 19. Coetzee, M J (wed C J Pretorius), vrou van H Potgieter sr
 20. Combrink, A A, vrou van W S Pretorius
 21. Cronjé, S J (wed P J Geldenhuys), vrou van D P Pretorius
 22. Davel, J C, vrou van J A Pretorius
 23. De Beer, C E J, vrou van G P Pretorius
 24. De Beer, J C S, vrou van J L P Pretorius
 25. De Beer, J C, vrou van W J Pretorius
 26. De Koker, W C J, vrou van J A Pretorius
 27. De Lange, P A, vrou van A W J Pretorius sr
 28. De Wit, C P, vrou van A W J Pretorius sr
 29. Du Plessis, G S S P, vrou van G D Pretorius
 30. Du Plooy, A A, vrou van W Pretorius
 31. Du Preez, F J, vrou van W L Pretorius
 32. Engelbrecht, J M, vrou van J C Pretorius
 33. Esterhuyse, J P, vrou van H J M W Pretorius
 34. Grobler, C J, vrou van J E Pretorius
 35. Grové, H J A, vrou van J C Pretorius
 36. Grundlingh, E B, vrou van J P Pretorius sr
 37. Hartogh, E J (wed), vrou van M W Pretorius
 38. Hattingh, M E, vrou van A W J Pretorius jr
 39. Hattingh, M J A, vrou van G J A Pretorius
 40. Havenga, E M, vrou van J A van de Graaff Pretorius
 41. Havenga, G M, vrou van W H Pretorius
 42. Hockly, J J W, vrou van T P Pretorius
 43. Jacobs, J A, vrou van H C Pretorius
 44. Jacobs, J E, vrou van J F J Pretorius
 45. Jacobs, S J (wed R B Badenhorst), vrou van I J Pretorius
 46. Jordaan, J M S, vrou van J L Pretorius
 47. Kemp, J F, vrou van A W J Pretorius jr
 48. Klopper, J E, vrou van Z A S Pretorius
 49. Koekemoer, H M, vrou van M W Pretorius
 50. Kotze, C S, vrou van J P Pretorius sr
 51. Kruger, W C, vrou van M C Pretorius
 52. Liebenberg, R J, vrou van D S Pretorius sr
 53. Loots, J C S, vrou van J L P Pretorius
 54. Loots, S M J, vrou van P G Pretorius
 55. Malherbe, A S H, vrou van C S Pretorius
 56. Marais, H J, vrou van J C Pretorius
 57. Maré, A M, vrou van C S Pretorius
 58. Maré, A M, vrou van D S Pretorius
 59. Maritz, M M (wed F Retief), vrou van W S Pretorius
 60. Meyer, A D, vrou van J L Pretorius
 61. Minnaar, A M, vrou van J J Pretorius
 62. Minnaar, M J S, vrou van C S Pretorius
 63. Mouton, M E, vrou van W M Pretorius
 64. Mouton, M M, vrou van H S Pretorius
 65. Muller, M J, vrou van H P N Pretorius
 66. Nel, A M, vrou van I J Pretorius
 67. Oosthuizen, N S, vrou van H J M W Pretorius
 68. Pieterse(n), J J, vrou van W S Pretorius
 69. Pretorius, A C W, vrou van J D W Booysen
 70. Pretorius, A E, vrou van C F Jacobs
 71. Pretorius, A E, vrou van C J J van Zyl
 72. Pretorius, A F, vrou van J Z N van Greunen
 73. Pretorius, A J J, vrou van P S Grobler/Grobbelaar
 74. Pretorius, A J P, vrou van D P Pretorius
 75. Pretorius, A M, vrou van T P Pretorius
 76. Pretorius, A S (wed Pieterse), vrou van G J du Toit
 77. Pretorius, A S, vrou van G P J Pretorius
 78. Pretorius, A S, vrou van J A Joubert
 79. Pretorius, A W, vrou van M J Buitendag
 80. Pretorius, C M, vrou van B J Bester
 81. Pretorius, E (wed H C Wilken), vrou van M W Pretorius
 82. Pretorius, E C, vrou (?) van A G Schoombee
 83. Pretorius, E D M, vrou van C van Niekerk
 84. Pretorius, E J P, vrou van P J Delport
 85. Pretorius, E J P, vrou van P J L Delport
 86. Pretorius, E J, vrou van D J Pretorius
 87. Pretorius, E S E, vrou van G S Bronkhorst jr
 88. Pretorius, G C, vrou van D F Kruger jr
 89. Pretorius, G C, vrou van S J Pretorius
 90. Pretorius, H A M (wed I J Robbertse), vrou van N J Liebenberg
 91. Pretorius, H A M, vrou van I J Robbertse (sy hertrou met N J Liebenberg)
 92. Pretorius, H C, vrou van M F Horn
 93. Pretorius, H M, vrou van J M W Koekemoer
 94. Pretorius, H M, vrou van J N van den Berg
 95. Pretorius, H S C, vrou van W S Pretorius
 96. Pretorius, I R, vrou van B J van Greunen
 97. Pretorius, J A, vrou van H S van den Berg
 98. Pretorius, J A, vrou van W D Venter
 99. Pretorius, J C E (wed J D Aucamp), vrou van A J Krugel
 100. Pretorius, J C E, vrou van J D Aucamp
 101. Pretorius, J C, vrou van H S Pretorius jr
 102. Pretorius, J C, vrou van I M van Rooyen
 103. Pretorius, J E, vrou van H B Klopper
 104. Pretorius, J E, vrou van Z de Beer sr
 105. Pretorius, J F, vrou van P G Booysen
 106. Pretorius, J M, vrou van P Maré/Maree
 107. Pretorius, J S C, vrou van C Grobler
 108. Pretorius, M A C, vrou van T C de Klerk
 109. Pretorius, M C, vrou van M W Pretorius
 110. Pretorius, M E, vrou van S P Botha
 111. Pretorius, M G, vrou van J G Vermeulen
 112. Pretorius, M G, vrou van M W Pretorius sr
 113. Pretorius, M J, vrou van M P W Pretorius
 114. Pretorius, M M C, vrou van C J Pretorius
 115. Pretorius, M M F, vrou van G J Janse van Vuuren (sy hertrou met J B Wolmarans)
 116. Pretorius, M M, vrou van C J van der Merwe
 117. Pretorius, M W, eggenoot van S E Viljoen
 118. Pretorius, M, vrou van S P Janse van Vuuren jr
 119. Pretorius, R J E, vrou van M A S Coetzee
 120. Pretorius, S M E, vrou van P Dirksen
 121. Pretorius, S M, vrou van D J G Coetzee
 122. Pretorius, S S J C, vrou van J A Naudé
 123. Pretorius, W C S, vrou van H G Stoop
 124. Pretorius, W P C (wed van J J P P Hugo), vrou van P D A S du Preez
 125. Pretorius, W P C, vrou van J J P P Hugo (sy hertrou met P D A S du Preez)
 126. Retief, D J (wed L P J Meyer en W A Landman), vrou van M W Pretorius
 127. Retief, D J, vrou van L P J Meyer (sy hertrou met W A Landman en M W Pretorius)
 128. Robberts(e), A E M, vrou van J L Pretorius
 129. Scholtz, S J, vrou van P G Pretorius
 130. Schoombee, A E, vrou van H A Pretorius
 131. Smit, A C P, vrou van S G Pretorius
 132. Smit, A M (wed F A Smit), vrou van M W Pretorius
 133. Smit, J S, vrou van D P Pretorius
 134. Steenkamp, H C, vrou van C J Pretorius
 135. Stoltz, E J S C, vrou van W L Pretorius
 136. Strydom, A S (wed Van der Linde), vrou van W L Pretorius
 137. Swart, M J P (wed Booysen), vrou van P G Pretorius
 138. Terblanche, M J (wed Preisz), vrou van M P W Pretorius
 139. Uys, J S (wed Badenhorst), vrou van J L Pretorius
 140. Van den Berg, C G, vrou van J E Pretorius
 141. Van den Berg, H A C, vrou van J L Pretorius
 142. Van den Berg, H M, vrou van W J Pretorius
 143. Van den Berg, H S, vrou van J J Pretorius
 144. Van den Berg, J A, vrou van J N Pretorius
 145. Van der Merwe, H M E, vrou van D P Pretorius
 146. Van der Merwe, M J P, vrou van W M Pretorius
 147. Van der Merwe, M S, vrou van P G Pretorius
 148. Van Vreden, E J, vrou van J J Pretorius
 149. Venter, H C, vrou van W M Pretorius
 150. Vermeulen, H J J P, vrou van M van As Pretorius
 151. Viljoen, C J, vrou van J J C Pretorius
 152. Vorster, J C, vrou van C P Pretorius
 153. Vorster, J C, vrou van H P N Pretorius