Ons beoog om op hierdie bladsy slegs Pretoriusverwante produkte beskikbaar te stel. Tans is die volgende items beskibaar, almal in die boekiehoekie by cdbooks-r-us.com

1. "Pretorius oor drie eeue", deur ME Pretorius

2. "Op 'n Onmeetlikheid; van een eindpunt na 'n ander", deur Francois J Pretorius

3. Pretorius Omnibus, wat 'n aantal Pretorius-verwant boeke en artikels bevat

4. "Andries Pretorius -lewensbeskrywing van die Voortrekker Kommandant-generaal", deur Gustav Preller

5. "Pretorius van Barkly-Oos", deur ME Pretorius

6. "Pretorius - 'n Familie-linie oor twee kontinente en meer as drie eeue", deur PJ Pretorius